Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 97

Župan, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, sme v delovnem razmerju opravljati dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka, v kolikor ne gre za opravljanje dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, v katerih po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04 ) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04 ) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi nezdružljivosti funkcij nepoklicnega župana in opravljanje dejavnosti v rednem delovnem razmerju, na seji dne 9.1.2006 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 97

  • Župan, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, sme v delovnem razmerju opravljati dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka, v kolikor ne gre za opravljanje dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, v katerih po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

Obrazložitev

Gospa Zdenka Škerget iz Sv. Trojice je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) za pojasnilo v zvezi z nezdružljivostjo med funkcijo župana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno in opravljanjem dejavnosti v delovnem razmerju in sicer na delovnem mestu referenta na izvršbah na Okrajnem sodišču v Lenartu.

Nezdružljivost opravljanja funkcije s pridobitno dejavnostjo za nepoklicne funkcionarje ureja 21. člen ZPKor. Ta določa, da funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom.

Po navedeni določbi je nezdružljivost torej podana le, če nepoklicni funkcionar opravlja nadzor nad delom javnega zavoda, javnega podjetja, javnega sklada ali javne agencije. Glede na to, da župan, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, ne opravlja nadzora nad delom Okrajnega sodišča v Lenartu, po mnenju Komisije ni podana nezdružljivost med funkcijo nepoklicnega župana in opravljanjem dela referenta na sodišču v rednem delovnem razmerju.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 97
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar