Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 87

Za člana delovnega telesa občinskega sveta, ki nima statusa funkcionarja, ne veljajo določbe ZPKor, temveč določila Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 72/05, v nadaljevanju ZLS), ki jih Komisija za preprečevanje korupcije, v kolikor niso v povezavi z ZPKor, ni pristojna razlagati.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi nezdružljivosti funkcije člana delovnega telesa občinskega sveta na pobudo občine Novo mesto na seji dne 28.10.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 87

  • Za člana delovnega telesa občinskega sveta, ki nima statusa funkcionarja, ne veljajo določbe ZPKor, temveč določila Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 72/05, v nadaljevanju ZLS), ki jih Komisija za preprečevanje korupcije, v kolikor niso v povezavi z ZPKor, ni pristojna razlagati.

Obrazložitev

Občina Novo mesto je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za odgovor na vprašanje ali lahko član Odbora za okolje in prostor, ki je delovno telo občinskega sveta, obdrži funkcijo člana potem, ko je bil razrešen za člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti funkcije.

ZPKor vsebuje določila o nezdružljivosti opravljanja funkcij le za osebe, ki imajo status funkcionarja, poklicnega ali nepoklicnega ter daje pristojnost Komisiji, da sprejema načelna mnenja in pojasnila, ki so povezana z vsebino tega zakona.

Član Odbora za okolje in prostor kot delovnega telesa občinskega sveta, ki ni več član občinskega sveta, nima statusa funkcionarja, zato se zanj ne uporabljajo določbe ZPKor o nezdružljivosti funkcije, za katero razlago je pristojna Komisija. V konkretnem primeru, ko je član delovnega telesa občinskega sveta občan, ki ni član občinskega sveta, se uporabljajo določila ZLS, predvsem njegov 30. člen.

Glede na to, da Komisija ni pristojna za razlago ZLS, če ta ni v povezavi z ZPKor, predlaga občini Novo mesto, da pri rešitvi zastavljenega vprašanja uporabi določbe ZLS.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 87
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar