Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 52

Občina ne sme brez dovoljenja Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor poslovati z gospodarsko družbo Stanovanjska d.o.o., Postojna, čeprav opravlja občinski svetnik, ki je imetnik poslovnega deleža te družbe, funkcijo v drugi občini. Občina je na podlagi 1. odstavka 28. člena ZPKor omejena pri poslovanju s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član imetnik poslovnega deleža nad 20%, pri čemer ni pomemben sedež poslovnega subjekta niti organ, v katerem funkcionar, ki je imetnik poslovnega deleža opravlja funkcijo. V primeru, da je funkcionar le direktor poslovnega subjekta in v tem subjektu nima poslovnega deleža v vrednosti več kot 20%, ni podana omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) v zadevi omejitve poslovanja Stanovanjska d.o.o., Postojna na podlagi zaprosila občine Postojna na seji dne 14.6.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 52

  • Občina ne sme brez dovoljenja Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor poslovati z gospodarsko družbo Stanovanjska d.o.o., Postojna, čeprav opravlja občinski svetnik, ki je imetnik poslovnega deleža te družbe, funkcijo v drugi občini.
  • Občina je na podlagi 1. odstavka 28. člena ZPKor omejena pri poslovanju s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član imetnik poslovnega deleža nad 20%, pri čemer ni pomemben sedež poslovnega subjekta niti organ, v katerem funkcionar, ki je imetnik poslovnega deleža opravlja funkcijo.
  • V primeru, da je funkcionar le direktor poslovnega subjekta in v tem subjektu nima poslovnega deleža v vrednosti več kot 20%, ni podana omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor.

Obrazložitev

Občina Postojna je Komisijo zaprosila za pojasnilo ali občina lahko posluje z gospodarsko družbo Stanovanjska d.o.o., ki je na seznamu poslovnih subjektov iz 1. odstavka 28. člena ZPKor, če je njen imetnik funkcionar v občini Ilirska Bistrica in ali občina lahko posluje s podjetjem, ki ima sedež v njeni ali drugi občini, če je direktor podjetja v drugi občini.

Po 1. odstavku 28. člena ZPKor naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo prek javnih naročil poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%.

Po 5. odstavku 28. člena Komisija lahko dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih,poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena velja za vse poslovne subjekte v Republiki Slovenija, v katerih je funkcionar, opredeljen v 2. in 3. členu ZPKor, imetnik poslovnega deleža v tem poslovnem subjektu v višini več kot 20% in ne glede na to v katerem organu opravlja funkcionar svojo funkcijo oziroma kakšen status ima funkcionar.

Komisija pa ima na podlagi 5. odstavka 28. člena ZPKor pooblastilo, da dovoli naročnikom poslovanje s poslovnim subjektom v konkretnem javnem naročilu, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 52
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar