Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 1

Gospodarska družba, v kateri je podžupan občine samo njen direktor in ne tudi imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu te gospodarske družbe v višini več kot 20%, lahko posluje prek javnih naročil z občino kot naročnikom po predpisih o javnih naročilih.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec, na seji dne 12.1.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 1

  • Gospodarska družba, v kateri je podžupan občine samo njen direktor in ne tudi imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu te gospodarske družbe v višini več kot 20%, lahko posluje prek javnih naročil z občino kot naročnikom po predpisih o javnih naročilih.

Obrazložitev

Mestna občina Slovenj Gradec je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) zaprosila za pojasnilo, ali občina lahko posluje z gospodarsko družbo, v kateri je podžupan, ki je nepoklicni funkcionar, direktor te gospodarske družbe, ob dejstvu, da nima nikakršnega lastniškega ali solastniškega deleža v tej družbi in tudi nima vpliva na odločitve komisije, ki obravnava ponudbe.

Po 1. odstavku 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZPKor) ne smejo prek javnih naročil poslovati naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih s tistimi poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

2. odstavek 28. člena ZPKor pa omejuje poslovanje med naročniki, v katerih je posamezni član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika in poslovnimi subjekti, v katerih je navedeni član organa upravljanja ali nadzornega organa, direktor ali imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%.

V primeru Mestne občine Slovenj Gradec, ko je podžupan občine kot funkcionar le direktor poslovnega subjekta in nima solastniškega niti upravljavskega deleža v kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%, niso podani razlogi za omejitev poslovanja po 1.odstavku 28. člena ZPKor, zato taka gospodarska družba lahko posluje prek javnih naročil z občino in to pod enakimi pogoji kot drugi poslovni subjekti, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja, ne da bi pri tem imela ugodnejši položaj od ostalih subjektov.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 1
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar