Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 12. 01. 2005

Pojasnilo številka 2

Občina lahko sklene Pogodbo o oglaševanju z lokalno radijsko postajo v primeru, ko je zakonska partnerka direktorja radia in imetnika poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu lokalnega radia v višini več kot 20%, direktorica javnega socialno varstvenega zavoda, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija.

Pojasnilo številka 1

Gospodarska družba, v kateri je podžupan občine samo njen direktor in ne tudi imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu te gospodarske družbe v višini več kot 20%, lahko posluje prek javnih naročil z občino kot naročnikom po predpisih o javnih naročilih.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar