Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Na koga se lahko zaupnik obrne v primeru nejasnosti pri reševanju prijave?

Categories: Javni sektor, Zaupniki

Zaupnik je pri reševanju prijav samostojen, pri tem pa se lahko ob upoštevanju in spoštovanju varovanja identitete prijavitelja obrne za pomoč na katero koli osebo, za katero oceni, da mu lahko pomaga. Zaupnik ukrene, kar je treba za prenehanje kršitve. Če za prenehanje kršitve ali odpravo posledic kršitve ni pristojen, s prijavo in predlogi ukrepov seznani osebe ali notranje organizacijske enote, ki so odgovorne za odpravo kršitve. Če gre za vsebinska vprašanja mu tako lahko pomagajo zaposleni iz drugih notranje-organizacijskih enot, sicer pa se lahko obrne tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije, ki nudi pomoč in svetovanje na celostnem področju zaščite prijaviteljev.

Na koga se lahko zaupnik obrne v primeru nejasnosti pri reševanju prijave?
Na koga se lahko zaupnik obrne v primeru nejasnosti pri reševanju prijave?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar