Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kako naj bo sistem notranje prijave nastavljen, ali je zaupnik tisti, ki mora poskrbeti za odpravo ugotovljenih kršitev, ali je to obveznost strokovnih služb ali vodstva?

Categories: Javni sektor, Zaupniki

Zaupnik ukrene, kar je treba za prenehanje kršitve. Če za prenehanje kršitve ali odpravo posledic kršitve ni pristojen, s prijavo in predlogi ukrepov seznani osebe ali notranje organizacijske enote, ki so odgovorne za odpravo kršitve. Zaupnik konča obravnavo prijave v treh mesecih od njenega prejema s poročilom, v katerem navede, ali in iz katerih razlogov je prijava neutemeljena. Če je prijava utemeljena, v poročilu navede zlasti predlagane in izvedene ukrepe za prenehanje kršitve, odpravo posledic kršitve ali preprečevanje prihodnje kršitve, svoje ugotovitve o uspešnosti izvedbe predlaganih ukrepov ter morebitne predlagane in izvedene ukrepe za zaščito prijavitelja.

Kako naj bo sistem notranje prijave nastavljen, ali je zaupnik tisti, ki mora poskrbeti za odpravo ugotovljenih kršitev, ali je to obveznost strokovnih služb ali vodstva?
Kako naj bo sistem notranje prijave nastavljen, ali je zaupnik tisti, ki mora poskrbeti za odpravo ugotovljenih kršitev, ali je to obveznost strokovnih služb ali vodstva?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar