Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali je dopustno kot notranjo pot prijave določiti samo preko aplikacije, ki zagotavlja anonimnost, ali pa je obvezno določiti tudi način, ki ne zagotavlja anonimnosti (e-mail, telefon, pošta)?

Categories: Javni sektor, Prijavitelji

ZZPri določa, da se prijavo evidentira v evidenci prijav tako, da se upošteva prepoved razkritja identitete in zaupnosti. Glede na to se notranje poti za prijavo vzpostavijo tako, da se določi poseben elektronski naslov in telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav (9. člen ZZPri). Poglavitno pri tem je torej, da se določi načine za osebni stik prijavitelja z zaupnikom in druge načine za podajo prijave (npr. preko navadne pošte, pri čemer je treba jasno označiti, da gre za prijavo po ZZPRI). Za subjekte javnega sektorja se lahko omeji dostopnost do klasifikacijskih številk (Krpan, Spis).

Treba pa je tudi poudariti, da lahko prijavitelj sam veliko prispeva k anonimnosti s kreiranjem »anonimnega« elektronskega naslova, z uporabo psevdonima in podobno.

 

Ali je dopustno kot notranjo pot prijave določiti samo preko aplikacije, ki zagotavlja anonimnost, ali pa je obvezno določiti tudi način, ki ne zagotavlja anonimnosti (e-mail, telefon, pošta)?
Ali je dopustno kot notranjo pot prijave določiti samo preko aplikacije, ki zagotavlja anonimnost, ali pa je obvezno določiti tudi način, ki ne zagotavlja anonimnosti (e-mail, telefon, pošta)?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar