Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Author : dskoporc

Vabilo na tiskovno konferenco

Spoštovani, vabimo vas na tiskovno konferenco, ki bo potekala v sredo, 5. junija 2019, ob 12. uri v prostorih komisije na Dunajski cesti 56. Komisija bo predstavila glavne poudarke iz Letnega poročila in Ocene stanja za leto 2018, ki sta bila dne 30. 5. 2019 predana predsedniku Državnega zbora, mag. Dejanu Židanu.   Vabljeni!

Zaznana tveganja in podana priporočila komisije pri postopkih kadrovanj

Ljubljana 30. maja 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije je v preteklosti že večkrat opozorila na problematiko izpostavljenosti korupcijskim tveganjem nezakonitih vplivov na področju postopkov kadrovanja v družbah v večinski lasti države, imenovanja oseb na predlog funkcionarjev (ministrov), imenovanja v svete zavodov in podobnih kadrovskih postopkov (kot npr. https://arhiv.kpk-rs.si/2017/04/21/komisija-sprejela-zakljucne-ugotovitve-o-posameznem-primeru-izbora-in-imenovanja-clanov-nadzornega-sveta-sdh/#more-6762). Pri tem je komisija izpostavila, da[…]

Se državni svetniki izogibajo glasovanju o spremembah svojega etičnega kodeksa?

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je začudena nad odločitvijo državnih svetnikov, da na 18. seji Državnega sveta ne obravnavajo sprememb svojega etičnega kodeksa. Navedeni razlog za umik z dnevnega reda, da obstajajo pomisleki in vprašanja, na katera ni bilo moč odgovoriti, je za komisijo presenečenje, saj v razgovorih s komisijo državni svetniki niso izrazili[…]

Erar v reviji Fraud Intelligence

V februarju 2019 je bil v ugledni reviji Fraud Intelligence objavljen članek o IT orodjih v boju zoper korupcijo, v katerem je opisana tudi spletna storitev Erar, ki jo je razvila Komisija za preprečevanje korupcije. V članku je navedeno, da omenjena storitev omogoča vpogled v transakcije javnih institucij in družb v lasti države ter občin,[…]

Obisk predstavnika evropske investicijske banke

Komisijo za preprečevanje korupcije je dne 6. 2. 2019 obiskal g. Bernard O’Donnell, vodja Oddelka za preiskovanje goljufij pri Evropski investicijski banki (EIB). S predsednikom komisije Borisom Štefanecem sta izmenjala izkušnje v zvezi s preiskovanjem sumov koruptivnih ravnanj pri velikih državnih projektih ter se dogovorila za nadaljnje sodelovanje med komisijo in EIB.

Ali bo javnost sploh še seznanjena z ugotovitvami komisije?

Ljubljana, 16. julija 2018 – Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) kot eno izmed ključnih nalog komisije za namen uresničevanja zakona v 4. odstavku 2. člena opredeljuje določitev pogojev za opravljanje dejavnosti lobiranja pri delovanju javnega sektorja ter zagotavljanje transparentnosti lobiranja na način, ki bo podpiral dobre, omejeval in kaznoval pa neetične prakse lobiranja.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar