Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi nedovoljenega lobiranja v skladu z določbami ZIntPK in kršitve določb pravil ravnanja lobirancev

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) je senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) na 15. seji komisije dne 16. 5. 2018 sprejel več Ugotovitev o konkretnem primeru v zadevi suma nezakonitega lobiranja, ki jih v nadaljevanju, skupaj z izjasnitvami obravnavanih oseb objavlja. V vseh predmetnih zadevah je komisija potrdila obstoj nedovoljenega lobiranja v skladu z določbami ZIntPK in kršitve določb pravil ravnanja lobirancev.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi nedovoljenega lobiranja v skladu z določbami ZIntPK in kršitve določb pravil ravnanja lobirancev
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar