Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 13. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 13. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 18. 3. 2024, ob 11.30 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 12. seje senata Komisije
2. Predlog Odločbe o vpisu lobista v register lobistov
3. Predlog za uvedbo postopka preiskave
4. Predlog za uvedbo postopka ugotavljanja obstoja dejanskega nasprotja interesov in njegovih posledic
5. Preklic pooblastila ZUP
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
David Lapornik, namestnik predsednika

Sklic 13. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar