Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Usposabljanje vodilnih kadrov Zdravstvenega doma Ljubljana

Vodja Službe za nadzor Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je včeraj v okviru enodnevnega strokovnega srečanja v ljubljanskem Centru Rog usposabljala vodstveni kader Zdravstvenega doma Ljubljana (ZDLJ). Osrednja nit usposabljanja so bila korupcijska tveganja v zdravstvu.

Vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik med usposabljanjem (foto: ZD Ljubljana)
Usposabljanje vodstvenih kadrov ZD Ljubljana v Centru Rog (foto: ZD Ljubljana)

V okviru srečanja so se vodilni delavci ZDLJ seznanili z najrazličnejšimi tematikami na teme komunikacije, vzpostavljanja dobrih medosebnih odnosov, učinkovitega vodenja, motivacije in preprečevanja korupcije, vsebinskim poudarkom Mihelič Sušnikove pa je prisluhnilo okoli 150 slušateljev. Izpostavila je najbolj tipična korupcijska tveganja, s katerimi se lahko pri svojem delu srečujejo javni uslužbenci javnih zdravstvenih zavodov, pri čemer je poudarek namenila institutoma nasprotja interesov in integritete. Za bolj plastično predstavitev je instituta orisala z nekaterimi primeri kršitev iz prakse.

Kot posebno pereče področje je izpostavila področje izvajanja javnih naročil, pri tem pa se je oprla na izsledke lani julija predstavljene Analize delovanja javnega sektorja na področju zdravstva (Analiza), ki je izpostavila številna tveganja tako za korupcijo kot za nastanek kršitve integritete. Ob tem je opozorila na tveganja, ki se nanašajo neposredno na institute, ki jih ureja Zakon o integriteti in preprečevanje korupcije (ZIntPK), in sicer nevključitev protikorupcijske klavzule v posle v primerih evidenčnih naročil, nepridobivanje izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, nezaznavanje daril uradnih oseb in posledično umanjkanje poročanja seznamov daril, neporočanje in pomanjkljivo poročanje zavezancev za poročanje premoženjskega stanja, neporočanje o izvedenih ukrepih za izvajanje načrtov integritete, tveganje lobiranja ter nezakonitega in neetičnega vplivanja v postopkih javnega naročanja in tveganje nastanka okoliščin nasprotja interesov uradnih oseb.

V povezavi s tveganji za kršitev določb nasprotja interesov in integritete je predstavila priporočila Komisije javnim zdravstvenim zavodom. Med slednjimi so uskladitev internih aktov z veljavno zakonodajo, uporaba enotnih programskih rešitev za naročanje z uporabo enoličnih identifikatorjev artiklov, ki bodo omogočale samodejno zaznavanje evidenčnih naročil blaga, storitev ali gradenj, ki bi v tekočem letu presegle zakonsko določene mejne vrednosti, ter optimiziranje obsega zalog in sledenje rokom uporab artiklov, izvedba ustreznih usposabljanj zaposlenih z vsebinami Zakona o javnem naročanju in ZIntPK, z uporabo znanja v javnem sektorju (brezplačno), preučitev centralizacije ali povezovanja nabavnih služb javnih zdravstvenih zavodov po vzoru skupnih služb na področju lokalne samouprave, preverjanje prijav zavezancev za poročanje premoženjskega stanja, posodobitev načrtov integritete, prenos vsebin v spletni register tveganj in redno leto poročajo o izvedbi ukrepov iz načrtov integritete, zagotavljanje doslednega in zakonitega izvajanje institutov ZIntPK preko delujočih sistemov (služb) skladnosti poslovanja ter sprejem ustreznih ukrepov za prepoznavo ravnanj v povezavi z neetičnimi in nezakonitimi vplivi v postopkih javnega naročanja.

Usposabljanje vodilnih kadrov Zdravstvenega doma Ljubljana
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar