Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 4. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo,158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 4. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 16. 1. 2024, z naslednjim dnevnim redom:

1. Predlog Sklepa

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko od 14.00 do 20.00 ure, dne 16. 1. 2024, po elektronski pošti, na elektronski naslov Katja.Belec@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 16. 1. 2024 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 4. seje (dopisna seja) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar