Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 3. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 3. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 19. 1. 2024, ob 11. uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 1. seje senata Komisije
2. Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru
3. Predlog Dovoljenja za opravljanje dodatne dejavnosti (26. člen ZIntPK)
4. Potrdilo o upravičenosti do zaščite po ZZPri
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 3. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar