Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 19. 12. 2023

Odločitev o nasprotju interesov: Jože Podgoršek

Komisija je zoper kršitelja Jožeta Podgorška vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 25. 11. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Jože Podgoršek OPIS OKOLIŠČIN:[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Boštjan Koritnik

Komisija je zoper kršitelja Boštjana Koritnika vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 30. 11. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Boštjan Koritnik OPIS OKOLIŠČIN:[…]

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec za preventivo (šifra DM 44022, šifra DM po ZSPJS C017337)

Danes, dne 19. 12. 2023, objavljamo Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec za preventivo (šifra DM 44022, šifra DM po ZSPJS C017337) s polnim delovnim časom, ki je bil objavljen dne 5. 6. 2023, rok za prijavo pa se je iztekel dne 13. 6. 2023. obvestilo_o_koncanem_JN

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar