Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Na rednem zasedanju Delovne skupine OECD proti podkupovanju tokrat dva sodelavca Komisije

V tem tednu se je v Parizu na sedežu Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) odvijalo štiridnevno redno zasedanje Delovne skupine OECD za boj proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju (WGB). Kot vodja slovenske delegacije se ga je tokrat na daljavo kot poročevalec udeležil vodja Centra za zaščito prijaviteljev na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Gregor Pirjevec, v živo v Parizu pa je Slovenijo zastopala svetnica za evropsko in mednarodno sodelovanje mag. Jana Kulevska Črepinko.

Dvorana na sedežu Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu

Na zasedanju so bili v ospredju obvestilo predsedujoče WGB Daniëlle Goudriaan o nekandidiranju za ponovno imenovanje za predsedujočo WGB leta 2024 (zaradi česar bo delovna skupina takoj začela postopek iskanja novega predsedujočega), sprejem delovnega programa in proračuna WGB za obdobje 2025-2026 ter poročanje glede ocenjevanj držav pri izvajanju Konvencije OECD o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju.

Pirjevec je, skupaj s predstavnikom Vrhovnega državnega tožilstva RS Goranom Vejnovićem, predstavil osnutek končnega poročila tretje faze ocenjevanja Republike Litve glede izvajanja Konvencije. Za ocenjevalko Litve v tretji fazi ocenjevanja je bila namreč izbrana Slovenija, ki kot ostale članice prevzema vlogo ocenjevalke drugih držav pri izpolnjevanju določb Konvencije OECD in njenih priporočil. V vlogi predstavnika RS v WGB je Pirjevec junija letos obiskal ocenjevano državo, kjer se je srečal s predstavniki ministrstev, državnega tožilstva, sodišča, predstavnikov zasebnega sektorja, medijev, civilne družbe in drugimi. Delovna skupina je sprejela končno poročilo. 

Na rednem zasedanju Delovne skupine OECD proti podkupovanju tokrat dva sodelavca Komisije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar