Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predstavnik Komisije na ocenjevanju Litve

Vodja Centra za zaščito prijaviteljev Gregor Pirjevec je ta teden na uradnem obisku Litve v sklopu tretje faze ocenjevanja Republike Litve glede izvajanja Konvencije Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju.

Pirjevec v Delovni skupini OECD predstavlja Republiko Slovenijo, ki kot ostale članice prevzema vlogo ocenjevalke drugih držav pri izpolnjevanju določb Konvencije OECD in njenih priporočil in je bila izbrana tudi za sodelovanje v tretji fazi ocenjevanja Republike Litve. Obisk ocenjevane republike vključuje srečanja s predstavniki ministrstev, državnega tožilstva, sodišča, predstavnikov zasebnega sektorja, medijev, civilne družbe itd. Predstavitev končnega poročila tretje faze ocenjevanja bo na sedežu OECD v Parizu potekala v okviru rednega decembrskega zasedanja OECD WGB.

Predstavnik Komisije na ocenjevanju Litve
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar