Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Integriteta postavlja temelje za zaupanje, ugled in spoštovanje šolskega sistema

Integriteta je temelj zdravega učnega okolja, v katerem se posamezniki počutijo varne, sprejete in slišane. Prav zato je Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) skupaj z Zavodom RS za šolstvo (ZRSŠ) pred tremi leti začela s krovnim projektom Integriteta: skupni cilj generacij, znotraj katerega je zadnji dve šolski leti potekal pilotni projekt Krepitev integritete učencev v osnovnih šolah. Krovni projekt, ki so ga danes predstavili na dogodku na ZRSŠ v okviru letošnjega Tedna preprečevanje korupcije, je za predsednika Komisije dr. Roberta Šumija eden pomembnejših, če ne celo najpomembnejši v skoraj 20-letni zgodovini Komisije: »Pred tremi leti smo si zastavili, po kakšni poti si želimo iti. Veseli smo, da smo to dosegli.«

Predstavniki Komisije in Zavoda RS za šolstvo so na dogodku Umeščanje integritete v šolski prostor spregovorili o rezultatih pilotnega projekta Krepitev integritete učencev v osnovnih šolah ter nadaljnjih korakih in aktivnostih postopnega umeščanja vsebin integritete v vrtce in šole na nacionalni ravni.

Namen pilotnega projekta je bil oblikovati mehanizme, kako čim bolje vpeljati omenjene vsebine v vzgojno-izobraževalne programe. V prvem letu je bilo vanj vključenih pet osnovnih šol, leto kasneje 15, vse skupaj je v projektu sodelovalo 17 osnovnih šol in dva vrtca. V projektu je sodelovalo 85 strokovnih delavcev, ki so izvedli več kot 200 dejavnosti. V podporo projektu je Unicef s sredstvi Komisije izdelal dva priročnika za delo z otroki in en izobraževalni modul za ozaveščanje učiteljev o integriteti. »S projektom smo prišli do novih strokovnih izhodišč in pedagoških praks za nadaljnja leta ter vzpostavili nastavke za princip integritetnega delovanja šole. Učitelji morajo otrokom pri tem postavljati zgled, saj lahko le takšno okolje predstavlja primerno podlago za učinkovito naslavljanje integritete pri otrocih,« sta poudarili Barbara Fürst iz Komisije in mag. Klavdija Šipuš iz ZRSŠ.

Dragocene so po besedah Barbare Fürst tudi izkušnje iz vrtcev, za katere je Unicef Slovenija kot izbrana organizacija na javnem razpisu Komisije znotraj projekta ustvaril pripomoček za strokovne delavce »Vse, kar je prav«. »Krepitev integritete v vrtcih je ključna za ustvarjanje varnega okolja, kjer se otroci razvijajo in učijo, spoštovanje njihovega dostojanstva pa je osnova za čustveno in socialno dobrobit,« je izpostavila soavtorica pripomočka Maša Debevc.

Strateško in sistematično umeščanje vsebin edino prinaša želene rezultate

Spodbujanje zavesti o integriteti posameznika je eden od ciljev slovenskega šolstva, ki je zapisan tudi v zakonodaji, je opozoril direktor ZRSŠ dr. Vinko Logaj. »Naložba v mlade je kapital za družbo prihodnosti. Pomembno je pogledati delovanje mladega posameznika v skupnosti, zato potrebujemo aktivnosti, ki bodo te mlade posameznike usposabljale za delovanje v skupini s skupnimi cilji, lastnostmi in potrebami ter se bodo v njej počutili varno, potrebujemo pa tudi spodbudno okolje. Danes je še toliko bolj pomembno, da šola deluje z visoko stopnjo integritete in transparentno. To ji bo omogočilo, da bo uživala zaupanje, ugled in spoštovanje učencev, staršev, zaposlenih in javnosti.«

Skupne aktivnosti Komisije in ZRSŠ za dosego teh ciljev so strateške in sistematične, kar je po mnenju dr. Roberta Šumija edini pravi pristop. Komisija pa pri tem zgolj sodeluje in ne poučuje, prosveta namreč sama prevzema pobudo za vpeljavo vsebin, pravi dr. Robert Šumi: »Projekt bo v resnici zaživel, ko bodo otroci sami začutili, da je zanje pomembno živeti v svetu z visoko stopnjo integritete.«

Pri razvoju integritetnega posameznika pa šola ne more delovati sama, je dodal dr. Vinko Logaj, čemur dr. Robert Šumi pritrjuje: »Vsak mora prispevati svoj delež. Potrebujemo tudi družbeno-politični konsenz za to, za kar bo napočil trenutek, ko bo Državni zbor odločal o prenovljeni Resoluciji o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji.«

Posnetek dogodka je dostopen na tej strani. 

Integriteta postavlja temelje za zaupanje, ugled in spoštovanje šolskega sistema
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar