Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Študentke in študenti podrobneje spoznali instituta integritete in zaščite prijaviteljev

V okviru letošnjega Tedna preprečevanja korupcije je danes na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani potekal študentski dan za študente Fakultete za upravo, Fakultete za varnostne vede, Fakultete za družbene vede in Nove univerze. Vpogled v področje zaščite prijaviteljev in obravnave kršitev integritete so jim ponudili vodja Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik,  vodja Centra za zaščito prijaviteljev na Komisiji Gregor Pirjevec in predsednik Združenja nadzornikov Slovenije Gorazd Podbevšek.

Teden preprečevanja korupcije: dan za študente - Kršitve integritete, zaščita prijaviteljev in naloga nadzornega sveta
Teden preprečevanja korupcije: dan za študente - Kršitve integritete, zaščita prijaviteljev in naloga nadzornega sveta

Predstavnika Komisije sta spregovorila o konceptu integritete in njenem pomenu pri preprečevanju korupcije ter posledicah njenih kršitev, za obravnavo katerih je po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije pristojna Komisija. Institut sta orisala s primeri ravnanj uradnih oseb iz prakse, ki jih je Komisija doslej opredelila kot kršitve integritete. Za plastično osvetlitev vsebine sta tematiko predstavila na konkretnem primeru družbe v državni lasti, kar ji je dodalo še posebno aktualno noto. V nadaljevanju so se študenti seznanili z vlogo prijaviteljev pri odkrivanju tovrstnih kršitev in poglobljeno osvetlila področje zaščite prijaviteljev, kot jo opredeljuje in določa letos uveljavljeni Zakon o zaščiti prijaviteljev, ter predstavila pristojnosti Komisije na tem področju. Gorazd Podbevšek je v okviru področja delovanja Združenja nadzornikov Slovenije predstavil pomen integritete posameznikov pri sestavi nadzorih svetov ter vlogo in odgovornost njihovih članov pri preiskavah kršitev integritete v gospodarskih družbah. 

Teden preprečevanja korupcije se jutri nadaljuje z dogodkom Umeščanje integritete v šolski prostor, na katerem bodo predstavniki Komisije in Zavoda RS za šolstvo predstavili rezultate pilotnega projekta Krepitev integritete učencev v osnovnih šolah in načrte za nadaljnje aktivnosti postopnega umeščanja vsebin integritete v vrtce in šole na nacionalni ravni. Dogodek lahko zainteresirani spremljajo tudi na spletu na spletni podstrani Komisije.

Študentke in študenti podrobneje spoznali instituta integritete in zaščite prijaviteljev
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar