Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pester teden na področju usposabljanj

Trije sodelavci Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so ta teden skupno štirikrat udeležence usposabljanj seznanjali z instituti Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič je v torek usposabljala zaposlene na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (SOVA), nadzornik svetnik iz Službe za preventivo Blaž Kovač je usposabljal dvakrat – v torek udeležence Pravne klinike in v petek madžarski Urad za integriteto (Urad), v sredo pa je vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik predavala zaposlenim Zagovornika načela enakosti. 

Mag. Vita Habjan Barborič je zaposlenim v SOVA predstavila temeljna orodja za krepitev integritete in preprečevanje korupcije. Podrobno je osvetlila pojem integritete in načrt integritete, nasprotje interesov s temeljnimi načeli upravljanja z njim, nezdružljivost funkcij, omejitev poslovanja, omejitve pri sprejemanju daril in s tem v povezavi z integriteto uradne osebe, pomen regulacije lobiranja, dovoljeno in nedovoljeno vplivanje ter protikorupcijsko klavzulo in izjavo o lastniški strukturi.

Študente Pravne fakultete je v okviru uvodnega seminarja Pravne klinike z naslovom »Transparentnost in integriteta v javnem in zasebnem sektorju« najprej pozdravil predsednik Komisije dr. Robert Šumi, nato pa jim je Blaž Kovač predaval o integriteti in kršitvah tega instituta v praksi. Podrobno jih je seznanil s postopki v primeru zaznanih kršitev in razložil pristojnosti Komisije. Predstavil je pojem neetičnega vplivanja s poudarkom na dolžnostih, ki jih zakon opredeljuje za uradne osebe, kadar se soočijo z zahtevami po nezakonitih in neetičnih ravnanjih. V povezavi s tem je spregovoril tudi o tveganjih za nastanek nasprotja interesov oziroma kršitev integritete. Nekateri študenti bodo po opravljenem seminarju usposabljanje nadaljevali tudi v obliki prakse na Komisiji tako kot v lanskem študijskem letu.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi med pozdravnim nagovorom

Katja Mihelič Sušnik je v sredo slušateljem neodvisnega državnega organa Zagovornik načela enakosti na daljavo podrobno predstavila institute lobiranja, nasprotja interesov, omejitev poslovanja ter integritete in njenih kršitev. Razložila jim je dolžnosti, ki jim jih v povezavi z instituti nalagajo zakonske določbe ter tematiko plastično orisala s primeri iz prakse. Glede kršitev integritet je povedala, da ima Komisija trenutno 24 pravnomočnih ugotovitev kršitev integritete, od tega je 8 zadev pravnomočnih po sodbi sodišča.

Posnetek zaslona usposabljanja vodje Službe za nadzor Katje Mihelič Sušnik za Zagovornika načela enakosti
Posnetek zaslona usposabljanja vodje Službe za nadzor Katje Mihelič Sušnik za Zagovornika načela enakosti

Pester teden usposabljanj je zaokrožil Blaž Kovač s predajo znanj in izkušenj na spletnem srečanju z zaposlenimi nastajajočega madžarskega Urada. Šlo je za že drugo takšno srečanje z madžarskimi kolegi, na katerih predstavniki Komisije gostom svetujejo glede samih postopkov postavljanja sorodne organizacije, izbire primernih kadrov, organizacije dela in podobno. Tokrat je bila osrednja tema nadzor nad premoženjskim stanjem.

Pester teden na področju usposabljanj
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar