Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija predala svoje izkušnje madžarskemu Uradu za integriteto v nastajanju

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes na spletnem srečanju predajala znanje in izkušnje novonastajajočemu madžarskemu Uradu za integriteto (Urad).

Posnetek zaslona sestanka med HUIA in Komisijo
Posnetek zaslona sestanka med HUIA in Komisijo

Vodstvo Urada se je sestalo s predsednikom Komisije dr. Robertom Šumijem, z vodjo Urada Komisije mag. Sonjo Jelen, vodjo Službe za preventivo mag. Vito Habjan Barborič, višjim svetnikom za upravne in sodne zadeve Gregorjem Pirjevcem ter s svetnico za evropsko in mednarodno sodelovanje mag. Jano Kulevsko Črepinko. Predstavniki Komisije so gostom svetovali glede samih postopkov postavljanja nove sorodne organizacije, izbire primernih kadrov, organizacije dela, proračuna in podobno.

Urad, ki je trenutno še v začetni fazi ustanavljanja, bo madžarski nacionalni, samostojni upravni organ, ki bo bdel nad preprečevanjem korupcije pri nacionalnih javnih razpisih za pridobitev EU sredstev. Direktorja Urada in njegove namestnike imenuje predsednik Madžarske na predlog predsednika Državnega revizijskega urada za dobo šestih let brez možnosti ponovnega imenovanja. Kot tak bo novi organ podrejen zgolj veljavni zakonodaji, njegova glavna odgovornost pa bo zaščita finančnih interesov EU. Glavna naloga Urada bodo ustrezni ukrepi ob zaznanih okoliščinah, ki bi lahko negativno vplivale na dodeljevanje in porabo evropskih sredstev, kot so goljufije, nasprotje interesov, korupcija in podobno. Ustanovitev in delovanje Urada sta pogoj za sprostitev preostalih 45 % sredstev, ki so bila Madžarski dodeljena iz evropskega sklada za okrevanje in so skupno znašala več kot 13 milijard evrov.

Komisija predala svoje izkušnje madžarskemu Uradu za integriteto v nastajanju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar