Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Na 22. letnem srečanju evropske mreže EPAC/EACN nagrada v roke Poljakom

Slovenska delegacija v sestavi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi, svetnica za evropsko in mednarodno sodelovanje na Komisiji mag. Jana Kulevska Črepinko ter direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge dr. Gregor Hudrič se je včeraj in danes udeležila 22. letne konference in generalne skupščine mreže Evropskih partnerjev v boju proti korupciji (EPAC/EACN). Dvodnevni dogodek se je letos odvijal v Dublinu v organizaciji irskega Ombudsmana za nadzor nad delom policije.

Irska pravosodna ministrica Helen McEntee med pozdravnim nagovorom

Dogodek, ki predstavlja pomembno platformo za strokovne razprave ter izmenjavo med člani in opazovalci mreže EPAC/EACN, je otvorila irska pravosodna ministrica Helen McEntee. V nadaljevanju sta skoraj 200 predstavnikov iz več kot 100 protikorupcijskih institucij iz 30 evropskih držav in mednarodnih institucij nagovorila predstavnik sekretariata Skupine držav za boj proti korupciji Sveta Evrope GRECO David Dolidze ter predstavnik Generalnega direktorata za migracije in notranje zadeve pri Evropski komisiji Jeroen Blomsma. Nagovorom so v dveh dneh sledili štirje tematski sklopi srečanja, in sicer o zaščiti prijaviteljev, nasilju in korupciji na podlagi spola, preiskavah in pregonu goljufij ter dobrih praksah in novih pristopih pri preprečevanju in preiskovanju korupcije ter policijskem nadzoru. Dogodek se je tradicionalno zaključil z generalno skupščino EPAC/EACN, ki je v mrežo EPAC/EACN sprejela nove članice ter izvolila člane upravnega odbora mreže in njenega predsednika Linasa Pernavasa, direktorja litovske posebne preiskovalne službe, ter sprejela Dublinsko deklaracijo.

Na skupščini so razglasili tudi zmagovalca najboljše pobude leta na področju boja proti korupciji in policijskega nadzora. Nagrado za prvo mesto je letos prejel poljski protikorupcijski biro s projektom #ABCIntegrity.

O EPAC/EACN

EPAC (European Partners Against Corruption – organizacija Evropskih partnerjev v boju proti korupciji) združuje že več kot 100 institucij iz vseh evropskih držav. Je formalna mreža, ustanovljena 2001, ki omogoča lažjo obravnavo čezmejnih primerov korupcije, predstavlja prostor za strokovne razprave in na splošno lajša pretok relevantnih informacij med organizacijami, še posebej primerov dobre prakse.

EACN (European Anti-Corruption Contact Point Network – Evropska mreža kontaktnih točk proti korupciji) je bila dokončno potrjena s sklepom Sveta za pravosodje in notranje zadeve24. oktobra 2008, formalno pa ustanovljena 6. novembra 2009 na konferenci EPAC v Novi Gorici. EACN je organizacija, specializirana za preprečevanje in zatiranje korupcije, v kateri sodeluje več kot 50 specializiranih protikorupcijskih institucij iz 27 držav članic EU. Služi kot platforma za izmenjavo dobrih praks, najboljših rešitev na zakonodajnem in institucionalnem področju, izmenjavo kadrov in kot sredstvo pritiska na organe ter organizacije EU in njenih držav članic v smeri neodvisnega, objektivnega in profesionalnega preprečevanja ter zatiranja korupcije.

Slovenski člani mreže EPAC/EACN so Komisija, Policija – Uprava kriminalistične policije, Sektor za gospodarsko kriminaliteto ter Direktorat za policijo in druge varnostne naloge Ministrstva za notranje zadeve.

Na 22. letnem srečanju evropske mreže EPAC/EACN nagrada v roke Poljakom
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar