Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključena obravnava prijave v zvezi z ministrom za okolje in HE Mokrice

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijav, ki so se nanašale na sum nasprotja interesov pri ministru za okolje in prostor v povezavi z gradnjo hidroelektrarne Mokrice. Kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni potrdila, zato je postopek ustavila. 

Komisija je v lanskem in letošnjem letu prejela več prijav, ki so se nanašale na sume kršitev nasprotja interesov pri ministru za okolje in prostor v povezavi s projektom HE Mokrice, ki je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor. Že v lanskem letu je minister mag. Andrej Vizjak Komisijo pisno obvestil o zaznanih okoliščinah nasprotja interesov v povezavi z njegovo predhodno zaposlitvijo v družbi HESS d.o.o. in Partner d.o.o. ter jo seznanil, da se je na ministrstvu izločil iz postopkov odločanja v povezavi s projektom HE Mokrice, pa tudi iz odločanja o koristih družb HESS d.o.o. ali Partner d.o.o., pooblastilo za podpis pogodb, ki se nanašajo na izgradnjo verige hidroelektrarn na Spodnji Savi, pa je izdal državni sekretarki.

V okviru predhodnega preizkusa prijav je Komisija pridobila tudi dodatno dokumentacijo Ministrstva za okolje in prostor. Ugotovila je, da je bil minister, preden se je izločil iz omenjenih postopkov, podpisnik treh vladnih gradiv, ki so se nanašala na izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, vendar pa po podatkih Komisije pri pripravi teh gradiv ni aktivno sodeloval ali o njih kakorkoli odločal. Nasprotje interesov se lahko presoja le v konkretnih dejanjih uradne osebe oziroma v povezavi z dejanskimi pristojnostmi in odločevalsko močjo uradne osebe v konkretnem primeru, zato v tem primeru Komisija ni potrdila obstoja nasprotja interesov.

Tudi v primeru podpisa koncesijske pogodbe za proizvodnjo električne energije na Savi (od Ježice do Suhadola) Komisija glede na razpoložljive informacije ni ugotovila kršitev, saj minister za okolje in prostor ni poslovno ali kako drugače povezan s koncesionarjem, Holdingom Slovenske elektrarne d. o. o., s katerim je bila sklenjena pogodba.

Zaključena obravnava prijave v zvezi z ministrom za okolje in HE Mokrice
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar