Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predstavniki Komisije na izobraževalnem srečanju SDH

Predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so se danes v ljubljanskem Austria Trend hotelu udeležili izobraževalnega srečanja Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH), in Komisije z naslovom Aktualna vprašanja skladnosti poslovanja in integritete v družbah s kapitalsko naložbo države. Dogodek se je odvijal v duhu sprememb in dopolnitev, ki jih uvaja novela Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A), s katero je Komisija dobila nekatere dodatne pristojnosti.

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi. Foto: Anže Godec.
Predsednik Komisije dr. Robert Šumi. Foto: Anže Godec.
Vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik. Foto: Anže Godec.
Vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik. Foto: Anže Godec.

Po uvodnih nagovorih predsednika uprave SDH mag. Žige Debeljaka in predsednika Komisije dr. Roberta Šumija so vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik, vodja Centra za zaščito prijaviteljev Gregor Pirjevec vodja in vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič izvedli usposabljanje za več kot 100 (v živo in po spletu) članov nadzornih svetov, komisije nadzornega sveta za tveganja, člane poslovodstev in odgovorne za upravljanje tveganj ter skladnost poslovanja in integritete.

Katja Mihelič Sušnik je podrobno predstavila institut Integritete in njene kršitve v praksi. Osredotočila se je na kršitve, ki jih je Komisija zaznala v konkretnih obravnavanih primerih, pri čemer je izpostavila nedovoljeno vplivanje ter privilegiranje in zavajanje oziroma laganje javnosti kot, glede na podatke Komisije, najpogostejše kršitve, kot najpogostejše kršitelje pa občinske funkcionarje. V nadaljevanju je predstavila postopek pred Komisijo v primeru suma kršitve integritete in sankcije v primeru pravnomočno ugotovljenih kršitev, kar zaenkrat edina ureja novela ZSDH-1A. V nadaljevanju je udeležence seznanila z zakonsko ureditvijo instituta nasprotja interesov, pri čemer je opozorila na subsidiarnost Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in v zvezi s tem pojasnila ureditev predmetnega področja po Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1).

Vodja Centra za zaščito prijaviteljev Gregor Pirjevec. Foto: Anže Godec.
Vodja Centra za zaščito prijaviteljev Gregor Pirjevec. Foto: Anže Godec.
Vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič. Foto: Anže Godec.
Vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič. Foto: Anže Godec.

Vodja Centra za zaščito prijaviteljev Gregor Pirjevec je slušatelje seznanil z novim Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Podrobno je opisal postopek vzpostavitve notranje prijavne poti in ostale obveznosti zavezancev po ZZPri, kot sta imenovanje zaupnika in postopek obravnave notranje prijave. Opozoril je na rok za vzpostavitev notranje prijave poti. Ta se je za zavezance v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo 250 ali več zaposlenih, in vse zavezance v javnem sektorju iztekel včeraj, za zavezance v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo do 249 zaposlenih, pa 17. decembra letos. V nadaljevanju je pojasnil pristojnosti Komisije glede zaščite prijaviteljev in orodja, ki so za zaščito na voljo – sodno varstvo, brezplačna pravna pomoč, nadomestilo za primer brezposelnosti in psihološka podpora.

Vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič pa je ob koncu navzočim predstavila institut lobiranja in pojasnila, zakaj je regulacija področja potrebna. Med vzroki je izpostavila izboljšanje transparentnosti vplivov na formalne centre odločanja v javnem sektorju na državni in lokalni ravni ter Banki Slovenije, krepitev strokovnosti in argumentov javnega interesa ter enakopraven dostop posameznikov in interesnih skupin do formalnih centrov odločanja o zadevah javnega pomena. Razložila je, kako poteka sam postopek lobiranja in kakšne obveznosti izhajajo po ZIntPK za lobiste in lobirance, kakšne so sankcije v primeru kršitev ter pojasnila razliko med dovoljenim in nedovoljenim vplivanjem.

Predsednika obeh institucij sta se na srečanju neformalno dogovorila tudi za morebitne možnosti skupnega sodelovanja pri zasledovanju istega cilja, to je krepitev integritete v družbi.

Predstavniki Komisije na izobraževalnem srečanju SDH
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar