Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 28. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri)) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 28. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 24. 8. 2023, z naslednjim dnevnim redom:

1. Predlog Dovoljenja za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule
2. Predlog Odločbe
3. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje do 15.00 ure, dne 24. 8. 2023, po elektronski pošti, na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 24. 8. 2023 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 28. seje (dopisna seja) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar