Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 25. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 25. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 4. 7. 2023, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 22 seje senata Komisije, Zapisnika 23 seje senata Komisije in Zapisnika 24. seje (dopisna) senata Komisije
2. Seznanitev Senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
3. Predlog Priporočil
4. Predlog Sklepa
5. Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru
6. Poročilo Analize delovanja javnega sektorja na področju zdravstva
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 25. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar