Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 21. seje (dopisna seja) senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri)) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 21. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 9. 6. 2023, z naslednjim dnevnim redom:

1. Seznanitev organa o kršitvah ZIntPK ter uveljavljanje ničnosti
2. Predlog Odločbe
3. Preklic Pooblastila ZUP

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje do 14.00 ure, dne 9. 6. 2023, po elektronski pošti, na elektronski naslov Milena.Podjed-Fabjancic@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 9. 6. 2022 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 21. seje (dopisna seja) senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar