Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 13. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 13. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 6. 4. 2023, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 12. seje senata Komisije
2. Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru
3. Predlog za uvedbo postopka preiskave
4. Predlog Dovoljenja
5. Predlog Dovoljenja za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule
6. Predlog za uvedbo postopka preiskave dejanskega obstoja nasprotja interesov
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 13. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar