Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predsednik Komisije v Portorožu javnim uslužbencem spregovoril o integriteti

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes s svojim prispevkom otvoril drugi dan 2. konference z naslovom Položaj javnih uslužbencev in funkcionarjev, ki se včeraj in danes odvija v Portorožu.

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi na 2. Konferenci Položaj javnih uslužbencev in funkcionarjev v Portorožu

Dr. Šumi je navzočim predstavil pomen pravnomočnih kršitev integritete uradnih oseb za slovensko družbo. Spregovoril je o konceptu integritete in njenem vplivu na zaupanje znotraj organizacije in v organizacijo samo. V nadaljevanju je govoril o vlogi vodenja z zgledom v procesu krepitve integritete in o vplivu takšnega vodenja na medsebojne odnose na vseh ravneh delovanja znotraj organizacije. Prikazal je, kako ključna je prav integriteta pri zmanjševanju razkoraka med teorijo in prakso, ko govorimo o prepovedanih ravnanjih, tj. med tem, k čemur stremimo oziroma bi mogli stremeti, in tem, kako dejansko delujemo v praksi. 

V drugem delu predavanja se je osredotočil na pristojnosti in postopke Komisije po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Slednje je podkrepil s pregledom števila postopkov glede na status obravnavanih oseb iz prakse; največ kršitev integritete med zavezanci je Komisija zaznala pri funkcionarjih, pri čemer sta najpogostejši prepovedani ravnanji nedovoljeno vplivanje in privilegiranje. Dr. Šumi je na koncu še opozoril, da so pravnomočne kršitve integritete pokazatelj nesprejemljivega ravnanja v naši družbi in da si naša družba zasluži, da integriteta postane standard tudi v praksi.

Predsednik Komisije v Portorožu javnim uslužbencem spregovoril o integriteti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar