Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 11. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 11. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 10. 3. 2023, ob 9.00 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Razgovor z vabljeno osebo
2. Potrditev Zapisnika 9. seje senata Komisije in Zapisnika 10. seje senata Komisije
3. Predlog Ugotovitev s Priporočili
4. Predlog Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
5. Seznanitev senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
4. Seznanitev senata Komisije o odpravi nezdružljivosti funkcij
5. Predlog Odločbe o opravljanju dodatne dejavnosti (15. člen ZIntPK)
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 11. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar