Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročilo o delu Komisije za februar 2023

Senat Komisije je februarja 2023 na štirih rednih sejah in eni dopisni obravnaval 30 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo:

  • sum kršitev integritete uradnih oseb glede odpoklica predsednika uprave družbe Elektro Ljubljana, d. d.,
  • sum kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v določeni občini,
  • sum kršitev ZIntPK pri pripravi zakonodaje in najemanju zunanjih strokovnjakov na MOP,
  • sum kršitev integritete dr. Danijela Bešič Loredana,
  • sum kršitve integritete funkcionarja določene občine in
  • sum nasprotja interesov uradnih oseb RTV Slovenija.

Ob tem v poročilu navajamo še tri zaključene postopke, o katerih je bila javnost že seznanjena, in sicer v zvezi:

  • s sumom kršitve določb o nasprotju interesov uradne osebe Tržnega inšpektorata RS,
  • s sumi kršitev ZIntPK glede Aleša Šabedra in
  • s kršitvami integritete nekdanjega viceguvernerja Banke Slovenije.

Celotno mesečno poročilo je dostopno tu: Poročilo o delu Komisije za februar 2023.

Poročilo o delu Komisije za februar 2023
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar