Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključen postopek v zvezi s sumi nasprotja interesov uradnih oseb RTV Slovenija

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede suma kršitev določb o nasprotju interesov, vodenem zoper uradne osebe – generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTV) Andreja Graha Whatmougha, predsednika Programskega sveta RTV dr. Petra Gregorčiča, člana Programskega sveta RTV zasl. prof. dr. Janeza Juhanta in člana Nadzornega sveta RTV mag. Aleksandra Kotnika. Ugotovila je, da predstojnik Graha Whatmougha oziroma kolektivni organ, katerega del sta Gregorčič in Juhant, ob seznanitvi o okoliščinah nasprotja interesov navedenih oseb ni odločil, o neodločanju pristojnega organa pa te osebe niso obvestile Komisije, zato bo v tem delu preučila možnost uvedbe prekrškovnega postopka. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj je Komisija RTV izdala priporočila, kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) glede dejanskega nasprotja interesov pa v nobenem izmed navedenih primerov ni potrdila.

Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi novembra 2022 prejetih prijav, iz katerih izhajajo očitki, povezani s sumi nasprotja interesov vseh omenjenih uradnih oseb. Te naj bi se znašle v nasprotju interesov zaradi aktivne udeležbe kot organizatorji referendumske kampanje o noveli Zakona o RTV Slovenija, saj je Andrej Grah Whatmough hkrati tudi generalni direktor RTV, dr. Peter Gregorčič hkrati tudi predsednik Programskega sveta RTV, dr. Janez Juhant hkrati član Programskega sveta RTV in mag. Aleksander Kotnik hkrati član Nadzornega sveta RTV. Prijave so navedenim uradnim osebam v zadevi očitale izrazit zasebni interes.

Komisija je v predhodnem preizkusu prijave pridobila relevantne podatke in vpogledala v vso potrebno dokumentacijo. Ugotovila je da Programski svet ni izvedel nobene seje, na kateri bi v zakonskem roku sprejel odločitev glede obstoja okoliščin nasprotja interesov Graha Whatmougha, Gregorčiča in Juhanta. Neobveščanje Komisije v primeru neodločanja pristojnega organa v skladu z 77. členom  ZIntPK predstavlja prekršek, zato bo Komisija preučila možnost uvedbe postopka o prekršku.

Nasprotja interesov ni bilo

Ne glede na to, da je v zadevi pri omenjenih uradnih osebah obstajal zasebni interes, pa v okviru opravljanja svojih funkcij na RTV niso opravljale javnih nalog v povezavi z referendumom, zato pri nobeni od njih ni prišlo do dejanskega nasprotja interesov. Andrej Grah Whatmough je o okoliščinah nasprotja interesov sam v zakonskem roku seznanil Programski in Nadzorni svet RTV. S tem in s prenehanjem z delom v zadevi je izpolnil svojo zakonsko dolžnost, obvestil je nadrejenega oziroma predstojnika, se tudi samoizločil iz vseh postopkov odločanja glede referenduma o noveli ZRTVS-1 in od dneva prijave v referendumsko kampanjo kot generalni direktor RTV ni v povezavi z njo opravil nobene javne naloge.

Tudi Gregorčič in Juhant sta o obstoju okoliščin nasprotja interesov obvestila Programski svet. Z delom sicer nista prenehala, kot je to storil Grah Whatmough, vendar pa nihče od njiju kot uradna oseba ni opravljal javnih nalog v zadevah glede referenduma. Kotnik pa se pri opravljanju javnih nalog niti ni mogel znajti v okoliščinah nasprotja interesov, saj v tem času Nadzorni svet ni imel seje in dejansko ni v vlogi člana Nadzornega sveta odločal o ničemer.

Komisija je RTV podala priporočila, da svoje zaposlene, vodstvene kadre ter vodstvene kolektivne organe – še posebej pa vsakokratnega generalnega direktorja RTV ter člane Programskega in Nadzornega sveta RTV – obvesti o določbah ZIntPK glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov. Poleg tega je priporočila tudi, da RTV na vseh ravneh zagotovi mehanizme pravočasnega odločanja o okoliščinah nasprotja interesov v zakonskih rokih ter temu ustrezno prilagodi interne akte in svoj Načrt integritete.

Zaključen postopek v zvezi s sumi nasprotja interesov uradnih oseb RTV Slovenija
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar