Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 8. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 8. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 17. 2. 2023, ob 9.30 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 6. seje senata Komisije in Zapisnika 7. seje (dopisna) senata Komisije
2. Predlog Ugotovitev s Priporočili
3. Seznanitev senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
4. Seznanitev senata Komisije o prejetih obvestilih funkcionarjev ter postopanju v zadevi
5. Predlog Odločbe o opravljanju dodatne dejavnosti (15. člen ZIntPK)
6. Predlog za uvedbo postopka preiskave
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednika

Sklic 8. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar