Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija usposabljala na seminarju Ministrstva za pravosodje

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert šumi, vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik in vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič so danes spregovorili slušateljem seminarja, ki ga je organiziralo Ministrstvo za pravosodje.

Udeleženci seminarja MP. Foto: MP
Udeleženci seminarja MP. Foto: MP

Dr. Robert Šumi je z uvodnim nagovorom otvoril seminar, katerega cilj je bil seznaniti javne uslužbence in funkcionarje Ministrstva za pravosodje, Državnega odvetništva, Vrhovnega državnega tožilstva, Ustavnega sodišča, Vrhovnega sodišča, Uprave za probacijo in Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij s tematiko goljufij in korupcije z namenom zavarovati finančne interese evropske skupnosti.

V nadaljevanju sta ob ostalih uglednih govorcih nastopili tudi uslužbenki Komisije. Katja Mihelič Sušnik je prisotnim predstavila zaznana tveganja pri podeljevanju sredstev in institut nasprotja interesov po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Predstavila je definicijo nasprotja interesov, bistvene elemente, ki ga opredeljujejo, ter podrobno razložila presojanje obstoja okoliščin in ustrezno ravnanje v primeru, ko do okoliščin nasprotja interesov tudi pride.

Mag. Vita Habjan Barborič je v nadaljevanju za prisotne pripravila natančen pregled institutov omejitev sprejemanja daril, lobiranja in protikorupcijske klavzule. Razložila je pogoje, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da lahko govorimo o lobističnem stiku, lastnosti zakonitega in nezakonitega lobiranja ter naloge in odgovornost zavezancev, ki v povezavi z institutom izhajajo iz ZIntPK. Razložila je razliko med lobiranjem in nedovoljenim vplivanjem ter primerne postopke ukrepanja v primeru slednjega. Glede daril je prisotne seznanila z omejitvami pri njihovem sprejemanju in dolžnostmi zavezancev v povezavi z institutom po ZIntPK. Institute je plastično predstavila tudi s pomočjo statističnih podatkov o številu prejetih prijav in posledicah kršitev s predmetnih področij.

Komisija usposabljala na seminarju Ministrstva za pravosodje
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar