Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 48. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 48. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 15. 12. 2022, ob 11.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 46. seje senata Komisije in Zapisnika 47. seje senata Komisije
2. Predlog za uvedbo postopka preiskave
3. Predlog Odločbe o izbrisu lobista iz registra lobistov
4. Predlog Dovoljenja za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule
5. Predlog Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
6. Predlog Ugotovitev s Priporočili
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 48. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar