Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročilo o delu Komisije za november 2022

Senat Komisije je novembra 2022 na štirih rednih in dveh dopisnih sejah obravnaval 12 zadev in opravil razgovore z 10 osebami. Od obravnavanih zadev v poročilu izpostavljamo:

  • Sum kršitev integritete uradnih oseb Občine Pesnica
  • Sum kršitev integritete uradnih oseb družbe ELES, d. o. o.
  • Pobuda za ponovno oceno primernosti člana nadzornega sveta SID Banke
  • Sum kršitve integritete uradnih oseb pri imenovanju direktorja družbe Borzen, d. o. o.
  • Seznanitev z opravljanjem dodatnih dejavnosti dveh funkcionarjev v Kabinetu predsednika vlade
  • Kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v določeni občini
  • Kršitev določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov uradne osebe določene gimnazije

Ob tem v poročilu navajamo še zaključen postopek, o katerem je bila javnost že seznanjena:

  • Zaključen postopek glede suma nasprotja interesov pri uradni osebi Tržnega inšpektorata RS

Celotno mesečno poročilo je dostopno tu: Poročilo sej senata november 2022

Poročilo o delu Komisije za november 2022
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar