Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnila glede vzdrževalnih del na aplikaciji Erar

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) obveščamo, da je bila zaradi večjih posodobitev aplikacija Erar minuli konec tedna (10. in 11. decembra 2022) nedosegljiva, za kar smo na spletni strani aplikacije objavili tudi pojasnilo in predvideni datum dokončanja prenove aplikacije. Aplikacija je nemoteno delovala v delovnih dneh preteklega tedna, razen v že zaznanih primerih nedavno opravljene analize delovanja, zaradi katerih smo se odločili dela izvesti čim prej. Za vzdrževalna dela smo določili dva običajno dela prosta dneva (sobota in nedelja) z namenom, da bo nedelovanje čim manj vplivalo na iskanje obiskovalcev po aplikaciji. Erar od danes naprej, kot smo načrtovali, deluje kot običajno, v nadaljevanju pa zaradi interesa javnosti podajamo podrobnejša pojasnila o omenjenih izboljšavah.

Na podlagi nedavnega mnenja Informacijske pooblaščenke smo glavni identifikator – osnovo za prikaz podatkov iz davčne številke spremenili v matično številko pravnega subjekta. Pri tem smo med redno analizo delovanja Erarja zaradi omenjene spremembe zaznali več potrebnih prilagoditev za nemoteno delovanje aplikacije, zato smo se odločili izvesti vzdrževalna dela v ozadju kode ter karseda hitro ponovno omogočiti funkcionalnosti aplikacije Erar. Vpeljali smo nove spletne servise, ki dodatno preverjajo status poslovnih subjektov, in prilagodili filtracijo transakcij glede na kodo namena. Naredili smo tudi popravek API funkcije, ki služi kot pripomoček za zunanje uporabnike.

Nadaljnja dela na vpeljanih novih spletnih servisih, njihovem medsebojnem povezovanju in kontroli novonastalih tabel bodo potekala še v naslednjih mesecih, zato bo lahko aplikacija Erar počasneje delovala. Če bo to nujno potrebno, lahko uporabniki ponovno pričakujejo tudi kratkotrajno nedelovanje aplikacije, kot je bilo ta konec tedna, saj lahko na tak način dela potekajo učinkoviteje. O tem bomo javnost sproti in pravočasno obveščali.

Z rednimi vzdrževalnimi deli in popravki zagotavljamo funkcionalnost aplikacije Erar za zunanjo javnost. Kot smo že večkrat pojasnili, na Komisiji skrbimo za transparenten prikaz porabe javnih sredstev na podlagi prejema podatkov od različnih podatkovnih virov (4. alineja prvega odstavka 12. člena ter 75. a in b člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije). Zavedamo se tudi izjemnega pomena transparentnosti delovanja javnega sektorja za delovanje pravne države in zaupanje javnosti, pri čemer Erar predstavlja pomembno orodje tako za javni nadzor nad finančnimi tokovi javnega sektorja kot za transparentnost drugih podatkov (lobiranje, darila, omejitve poslovanja). Zato je nemoteno delovanje aplikacije naša prednostna naloga.

Pojasnila glede vzdrževalnih del na aplikaciji Erar
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar