Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Z novim letom začne veljati novi Kodeks za še višjo stopnjo integritete na lokalni ravni

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v okviru svojih prizadevanj za krepitev integritete v družbi ta teden z Združenjem nadzornikov Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem mestnih občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije sprejela Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks). Dokument ponuja priporočeno dobro prakso in mehanizme upravljanja, s katerimi so lahko te družbe dolgoročno uspešnejše in odpornejše na kršitve integritete, v veljavo pa bo stopil s 1. 1. 2023, kar pomeni, da bodo družbe prvič uporabile določila Kodeksa pri pripravi Izjave o upravljanju družbe za poslovno leto 2023.

Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti - naslovnica
Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti - naslovnica

Kodeks je namenjen vsem družbam, v katerih imajo neposredno ali posredno prevladujoč delež kot ustanovitelji oziroma družbeniki lokalne skupnosti in so zavezane revidiranju. Kot primernega in kot referenco za dobre prakse pa ga lahko uporabljajo tudi druge družbe z lastniškim deležem lokalnih skupnosti in tiste, ki k reviziji niso zavezane. S sledenjem Kodeksu namreč lahko uspešneje postavijo lasten sistem korporacijskega upravljanja glede na velikost, vrsto, dejavnost družbe in svoje potrebe.

Kodeks sicer ne bo zavezujoč, bo pa po mnenju snovalcev pripomogel k izboljšanju upravljanja teh družb, okrepila se bosta tudi njihova konkurenčnost in korporacijska integriteta. Družbe, ki so zavezane reviziji in bodo Kodeks izbrale za svoj referenčni kodeks, bodo morale po načelu »spoštuj ali pojasni« v izjavi o upravljanju razkriti odstopanja od posameznih priporočil Kodeksa in pojasniti lastno alternativno prakso, za katero se bodo na tistem področju odločile. Pri tem bo pomembna njihova presoja o tem, kaj od priporočenega je za njihovo družbo primerno.

O Kodeksu tudi na jutrišnji okrogli mizi v okviru osrednjega dogodka Tedna preprečevanja korupcije

Komisija je pomen Kodeksa sicer predstavila tudi na webinarju v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije in v osrednjem prispevku oktobrskega KPK VESTniKa, o njem pa bodo spregovorili tudi udeleženci jutrišnje okrogle mize Veliko občin, veliko izzivov: kako se na lokalni ravni pri omejitvah poslovanja sploh izogniti nasprotju interesov?, ki bo del osrednjega dogodka Nova smer: krepitev integritete v letošnjem Tednu preprečevanja korupcije.

Z novim letom začne veljati novi Kodeks za še višjo stopnjo integritete na lokalni ravni
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar