Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Teden preprečevanja korupcije 2022

Teden preprečevanja korupcije 2022 je prvič potekal pod tem imenom – do sedaj smo ga poznali kot Teden boja proti korupciji. Za spremembo smo se odločili v skladu z vsemi dosedanjimi spremembami v letu 2022 in s tistimi, ki šele prihajajo. Kaj vse nas čaka v prihodnjem letu, smo napovedali med osrednjim dogodkom tega tedna v četrtek, 8. 12. 2022, ki smo ga poimenovali Nova smer: krepitev integritete. Kajti, kot poudarjamo tudi v našem sloganu, visoka stopnja integritete je temelj delovanja javnega sektorja in zaupanja javnosti vanj.

Teden preprečevanja korupcije 2022: urnik

Povezava do novice.

V Sloveniji je 212 občin. Ko govorimo o institutu omejitev poslovanja, s tem pa o izogibanju nasprotju interesov, je tako včasih res na mestu vprašanje, ali bomo zaradi majhnosti občine in povezanosti njenih občanov trčili v navzkriž z zakonom.

O izzivih, s katerimi se v povezavi z omejitvami poslovanja in nasprotjem interesov srečujejo na lokalni ravni, o tem, ali je ureditev primerna, optimalna, potrebna, kako bi zagotovili nepristranskost in objektivnost delovanja funkcionarjev in občin, ter o zavezi, da se pri odločitvah sledi zgolj javnemu interesu, bodo z moderatorko razprave Katjo Mihelič Sušnik, vodjo službe za nadzor na Komisiji, razpravljali:

 • Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj in predsednik ZMOS,
 • dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje in član predsedstva ZOS,
 • Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije,
 • Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, in
 • dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije.

Po koncu razprave ob 11. uri bomo nekaj časa namenili še vašim vprašanjem in komentarjem.

Udeležence okrogle mize bosta uvodoma nagovorila:

 • dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo, in
 • dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije.

Pri vključevanju aktivnosti za krepitev integritete otrok v obstoječe osnovnošolske izobraževalne programe se srečujemo s številnimi (prijetnimi) izzivi. Pilotni projekt Krepitev integritete učencev v osnovnih šolah poteka v okviru širšega projekta Integriteta: skupni cilj generacij že drugo leto. V pilotni projekt je letos vključenih 17 šol z učnimi timi in en vrtec, ki pilotno oblikujejo različne aktivnosti za krepitev integritete otrok. Pri tem prihaja do različnih spoznanj. Kaj je posebej pomemben in pogosto spregledan vidik pri načrtovanju in izvajanju takih aktivnosti, pa vam na okrogli mizi odgovorimo z gosti:

 • Moniko Erjavec Bizjak, vodjo projekta »Dobro sem« Zveze prijateljev mladine Moste Polje,
 • dr. Polono Gradišek, Pedagoška fakulteta,
 • mag. Klavdijo Šipuš, Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
 • mag. Renato Zupan Grom, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, in
 • Majo Vačun, Osnovna šola Selnica ob Dravi. 

Okroglo mizo bo vodila Barbara Fürst, pomočnica vodje Službe za preventivo na Komisiji. Po koncu razprave ob 14.30 uri bomo nekaj časa namenili še vašim vprašanjem in komentarjem.

Posnetek osrednjega dogodka Nova smer: krepitev integritete

Posnetek okroglih miz osrednjega dogodka Nova smer: krepitev integritete

Fotografije z osrednjega dogodka Nova smer: krepitev integritete

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar