Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Za Komisijo spet uspešen Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah

Sodelavci Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so ta teden sodelovali na več dogodkih letošnjega Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah. Namestnik predsednika Komisije David Lapornik je spregovoril na okrogli mizi v okviru otvoritvene slovesnosti, v sredo je študentom Fakultete za varnostne vede predstavil delo in pristojnosti Komisije, danes pa sta predsednik Komisije dr. Robert Šumi in vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik skupaj z Združenjem nadzornikov Slovenije predavala na spletnem seminarju kako preprečiti korupcijska tveganja in se izogniti nasprotju interesov.

Namestnik predsednika Komisije David Lapornik je v ponedeljek, 14. 11. 2022, na okrogli mizi o ESG – trajnostnih kriterijih na področju okolja, sociale in upravljanja izpostavil pomen Komisije v okviru krepitve transparentnosti, etičnega delovanja in preventive. S sogovorniki je debatiral o politikah na tem področju, ciljih, evalvaciji že doseženih ukrepov, t. i. “greenwashingu” in konkretnih načrtih za prihodnost. “Spremeniti bo treba koncept mišljenja oseb v nadzornih svetih in upravah družb, da bo integriteta prešla bolj v ospredje. Novi zakon o SDH, ki začne veljati 19. 11. 2022 in med drugim zapoveduje, da kršitelji integritete nimajo mesta v upravah in nadzornih svetih družb v državni lasti, je recimo že korak v tej smeri,” je ob tem povedal Lapornik.

Namestnik predsednika David Lapornik. foto: EF
Namestnik predsednika David Lapornik. foto: EF

V sredo, 16. 11. 2022, je David Lapornik na Fakulteti za varnostne vede 52 študentom predaval na temo Vloga Komisije na področju krepitve integritete in preprečevanja korupcije. Zbranim je predstavil vlogo in pristojnosti Komisije pri odkrivanju in obravnavi koruptivnih dejanj, pri čemer je poudaril, da Komisija ni organ pregona, kljub temu, da ima pri obravnavi predmetnega področja določene naloge s področja pregona kaznivih dejanj. V nadaljevanju je predstavil ukrepe Komisije za krepitev integritete in preprečevanje korupcije, ki služijo krepitvi pravne države. To so protikorupcijska klavzula in izjava o lastništvu, načrt integritete, usposabljanja, ozaveščanja in odgovori na vprašanja, ERAR, instituti zaščite prijavitelja, nezdružljivosti funkcij, prepovedi in omejitev sprejemanja daril, omejitev in prepovedi poslovanja, dolžnosti izogibanja nasprotju interesov, nadzor nad premoženjskim stanjem in lobiranje. V nadaljevanju je predstavil postopek pred Komisijo in nastop zaključil z vpogledom v njeno vizijo.

David Lapornik med predavanjem na Fakulteti za varnostne vede. Foto: FVV

Danes je Komisija z brezplačnim spletnim seminarjem, ki ga je pripravila skupaj z Združenjem nadzornikov Slovenije, sklenila svoje nastope v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah. Na osnovi praktičnih primerov preprečevanja nastanka korupcijskih tveganj in mehanizmov izogibanja nasprotju interesov v postopkih imenovanj za najvišje upravljavske in nadzorne funkcije sta vidik, vlogo, pristojnosti in težnje Komisije predstavila predsednik Komisije dr. Robert Šumi in vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik. Kot že pred njim njegov namestnik David Lapornik, je tudi predsednik Komisije dr. Šumi izpostavil pomen integritete v luči novele o SDH, Katja Mihelič Sušnik pa je v svojo predstavitev vključila tudi primere iz tujine, ki urejajo t. i. “obdobje ohlajanja” oz. “vrtljiva vrata”.

Posnetek webinarja je dostopen na tej spletni povezavi oz. v videu spodaj.

Webinar Komisije in ZNS: kako preprečiti korupcijska tveganja in se izogniti nasprotju interesov
Za Komisijo spet uspešen Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar