Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija tudi letos na podpisni slovesnosti Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah

Integriteta, transparentnost, etično delovanje, nenehno izobraževanje in izmenjava dobrih praks – to so kot ključne korake za preprečevanje prevar poudarili podpisniki sporazuma o sodelovanju pri organizaciji letošnjega Mednarodnega tedna o ozaveščanju o prevarah, ki ga je na današnji slovesnosti na Ekonomski fakulteti v Ljubljani podpisal tudi namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) David Lapornik v imenu Komisije. S tem smo na Komisiji tudi uradno že četrto leto zapored pristopili k projektu skupnega boja proti korupciji in prevaram, ki se vsako leto odvija ob Mednarodnem tednu o ozaveščanju o prevarah.

Podpisniki sporazuma o sodelovanju pri organizaciji Mednarodnega tedna o ozaveščanju o prevarah 2022. Foto: EF
Podpisniki sporazuma o sodelovanju pri organizaciji Mednarodnega tedna o ozaveščanju o prevarah 2022. Foto: EF
Podpisniki sporazuma o sodelovanju pri organizaciji Mednarodnega tedna o ozaveščanju o prevarah 2022. Foto: EF
Podpisniki sporazuma o sodelovanju pri organizaciji Mednarodnega tedna o ozaveščanju o prevarah 2022. Foto: EF
Namestnik predsednika Komisije David Lapornik med podpisovanjem sporazuma
Namestnik predsednika Komisije David Lapornik med podpisovanjem sporazuma

Sporazum o sodelovanju pri organizaciji Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah 2022, ki ga je letos kot glavni organizator prevzela Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, je podpisalo 32 partnerjev, največ do zdaj (štirje več kot lani). To so: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Deloitte Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče, Urad za preprečevanje pranja denarja, Urad za nadzor proračuna, Urad za mladino, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Slovenski državni holding, Kapitalska družba, društvo Transparency International Slovenia, Združenje bank Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, Slovenski inštitut za revizijo, Združenje notranjih revizorjev, Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije, Klub Slovenskih podjetnikov, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Visoka šola za računovodstvo in finance, GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Tax-Fin-Lex, časopisna hiša Delo, Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Fakulteta za management Univerze na Primorskem ter Športna loterija in igre na srečo d.d. Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2022 podpirajo tudi Banka Slovenije, Evropska investicijska banka (EIB), Evropska banka za obnovo in razvoj ter Agencija za zavarovalni nadzor.

Skupni cilj podpisnikov je v okviru dogodkov, ki se bodo v živo ali po spletu odvijali med 14. in 18. novembrom 2022, spodbujati izmenjavo najboljših praks ter ozaveščanje interesnih skupin z željo po zmanjšanju negativnih učinkov prevar, korupcije in drugih vrst gospodarskega kriminala v lokalnem okolju. Komisija bo na tokratnem Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah sodelovanja s predavanjem namestnika predsednika Simona Savskega na Fakulteti za varstvene vede in s spletnim seminarjem – webinarjem v soorganizaciji z Združenjem nadzornikov Slovenije. Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah je sicer svetovno priznan dogodek, ki strokovnjakom in skupnostim za boj proti prevaram ponuja priložnost, da se združijo in si ogledajo, kako daljnosežne so lahko posledice prevar ter kako skupaj izboljšati naše okolje in povečati ozaveščenost o prevarah. Teden prevar je ustanovilo Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE) leta 2000 kot dogodek, namenjen širjenju ozaveščenosti o prevarah. Celotedenska kampanja spodbuja javne uradnike, poslovne vodje, zaposlene in splošno javnost, naj proaktivno podvzamejo korake za zmanjšanje vpliva prevar s spodbujanjem ozaveščenosti in izobraževanja o boju proti prevaram.

»Ponosni smo, da od Deloitte Slovenija prevzemamo koordinatorstvo ter na tak način pripomoremo, da bomo z Mednarodnim tednom ozaveščanja o prevarah v Sloveniji tudi letos prispevali k ozaveščenosti in izobraževanja o boju proti prevaram. Posebno smo veseli, da so se nam v letošnjem letu pridružili še novi partnerji, kar je za ozaveščenost v razmerah, ko se, najprej zaradi pandemije, sedaj pa zaradi bližnje vojne povečujejo zmeda, strah in gospodarska nestabilnost, to pa so situacije, v katerih žal vemo, da prevare še bolj uspevajo, izjemnega pomena. Poslovne šole, na katere zaradi njihove specifike in tesne povezanosti z okoljem te spremembe še posebej hitro vplivajo, imamo pomembno vlogo pri pripravi mladih na življenje in na delo, na to, da bodo zavestni posamezniki z visokimi etičnimi standardi, ki bodo krojili našo družbo v prihodnje,« je ob podpisu dejala dekanja Ekonomske fakultete prof. dr. Metka Tekavčič.

Sodelovanje pri izvedbi omenjenega dogodka predstavlja preventivni vidik delovanja Komisije, ki mu tudi sicer dajemo pomemben poudarek. V tem okviru vse leto izvajamo različne oblike lastnih izobraževanj, usposabljanj, strokovnih posvetov, kakršen je bil tudi nedavni Posvet Integriteta v odnosu do legalnosti in legitimnosti. Poleg tega aktivno sodelujemo pri najrazličnejših projektih, kakršen je Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah. Zavedamo se namreč izjemne moči preventivnega delovanja na vseh ravneh družbe, pri čemer ključno odgovornost nosimo prav pristojne institucije, kakršna je tudi Komisija.

Komisija tudi letos na podpisni slovesnosti Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar