Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročilo o delu Komisije za oktober 2022

Senat Komisije je oktobra 2022 na dveh rednih sejah in dveh dopisnih obravnaval 26 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo:

  • Seznanitev z opravljanjem dodatne dejavnosti funkcionarke v Kabinetu predsednika vlade
  • Kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvi poslovanja dveh občin
  • Analiza zaposlovanj v času menjav vlad izpostavila številna potencialna korupcijska tveganja
  • Poročilo ocene integritete v povezavi z nezdružljivostjo funkcij in s poročanjem premoženjskega stanja
  • Kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvi poslovanja določene občine
  • Dovoljenje za opravljanje dodatne dejavnosti funkcionarke Ministrstva za zdravje
  • Seznanitev z opravljanjem dodatne dejavnosti funkcionarja Državne revizijske komisije
  • Sum kršitev ZIntPK v zvezi z napovedano mednarodno investicijsko arbitražo proti RS
  • Sum kršitev integritete pri nekdanji uradni osebi Direktorata za okolje, Ministrstva za okolje in prostor
  • Seznanitev z opravljanjem dodatne dejavnosti funkcionarjev Državne revizijske komisije in Varuha človekovih pravic RS

Ob tem v poročilu navajamo še zaključene postopke, o katerih je bila javnost že seznanjena, in sicer:

Celotno mesečno poročilo je na tej spletni povezavi: Poročilo sej senata oktober 2022

Poročilo o delu Komisije za oktober 2022
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar