Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija zaključila s postopkom glede (ne)prijave premoženjskega stanja Roberta Goloba v družbi Gen-I

Komisija je zaključila postopek, uveden na podlagi marca 2022 prejete prijave, v zvezi z (ne)poročanjem premoženjskega stanja Roberta Goloba v času opravljanja funkcije poslovodne osebe (tj. predsednika uprave) družbe Gen-I. Postopek se je torej nanašal na funkcijo Roberta Goloba, preden je bil izvoljen za poslanca Državnega zbora, in ni povezan z včeraj izdanim Poročilom ocene integritete v povezavi z nezdružljivostjo funkcij in s poročanjem premoženjskega stanja.

Zavezanec je Komisiji (v svojstvu poslovodne osebe družbe Gen-I) poročal dvakrat: ob nastopu svoje funkcije in po njenem prenehanju. Med pregledom premoženjskega stanja zavezanca je Komisija ugotovila, da je bila prijava ob prenehanju funkcije nepopolna, zato je zavezancu poslala ponovni poziv za prijavo. Zavezanec je zahtevo Komisije izpolnil in tako 30. 5. 2022 popisal celotno premoženje na dan prenehanja funkcije. Ker pa je obe prijavi izpolnil po zakonsko določenem roku, torej nepravočasno, je Komisija zavezancu za storjena prekrška izrekla pisno opozorilo.

Komisija zaključila s postopkom glede (ne)prijave premoženjskega stanja Roberta Goloba v družbi Gen-I
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar