Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

21. seja senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 21. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 19. 5. 2022, ob 9.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 20. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev
3. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
4. Predlog za uvedbo postopka preiskave
5. Predlog Odločbe o izbrisu lobista iz registra lobistov
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

21. seja senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar