Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Opomnik Komisije glede daril ob zaključku šolskega leta

Ob prihajajočem zaključku šolskega leta Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) zaposlene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, pa tudi starše šolajočih otrok opominja na prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Ta namreč določa, da uradne osebe, kamor sodijo tudi zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko sprejmejo priložnostno darilo v vrednosti največ 100 evrov, sicer pa zanje veljajo enake prepovedi in omejitve sprejemanja daril in obveznost poročanja Komisiji kot za ostale zavezance po ZIntPK.

Prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril ureja 30. člen ZIntPK, ki (med drugimi) tudi za zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja določa, da ti kot uradne osebe lahko sprejmejo priložnostno darilo, ki se tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih, kamor štejemo tudi zaključek izobraževanja, vendar vrednost takega darila ne sme presegati 100 evrov ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila. Takšno darilo lahko uradna oseba, ki je darilo sprejela, obdrži v lasti in z njim razpolaga po svoji volji. Če vrednost sprejetega priložnostnega darila presega vrednost 50 evrov, ga mora ustrezno evidentirati – izpolniti obrazec za evidentiranje prejetega darila in tega izročiti osebi, ki v subjektu javnega sektorja vodi seznam prejetih daril. 

Posebej izpostavljamo, da uradne osebe v nobenem primeru ne smejo sprejeti darila:

  • če se kot darilo izročajo denar, vrednostni papirji, darilni boni in drage kovine,

  • če bi izročitev ali sprejem takega darila pomenila kaznivo dejanje,

  • če je to prepovedano po drugem zakonu ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi, ali

  • če bi sprejem darila vplival ali ustvaril videz, da vpliva, na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog uradne osebe.

Takšno darilo so zaposleni dolžni zavrniti.

Primer: Za skupno darilo učitelju ali učiteljici prispevajo vsi starši nekega razreda, vrednost takega darila je 80 eur. Prejemnik darila izpolni obrazec za evidentiranje prejetega darila (ker vrednost presega 50 eur) in izpolnjen obrazec izroči pooblaščeni osebi za vodenje seznama daril na šoli. Darilnega bona, ki mu ga izročijo starši drugega razreda, ne sprejme, saj takšno darilo po ZIntPK ni dovoljeno.

Opomnik Komisije glede daril ob zaključku šolskega leta
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar