Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Omejitve v zvezi s sprejemanjem daril ob koncu šolskega leta

Bliža se zaključek šolskega leta in posledično tudi obdarovanje zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja. Z novembra lani uveljavljeno novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril za vse uradne osebe, torej tudi za zaposlene v javnih izobraževalnih ustanovah, ureja ZIntPK. V nadaljevanju zato Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) podaja nekaj ključnih informacij glede omejitev v zvezi s sprejemanjem daril. 

Področje daril ureja 30. člen ZIntPK, ki določa, da zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja (kot uradne osebe) lahko sprejmejo priložnostno darilo, ki se tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih, kamor štejemo tudi zaključek izobraževanja, pri čemer vrednost takega darila ne sme presegati 100 evrov, ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila.

Posebej izpostavljamo, da zaposleni v nobenem primeru ne smejo sprejeti darila, če se kot darilo izročajo denar, vrednostni papirji, darilni boni in drage kovine, če bi izročitev ali sprejem takega darila pomenila kaznivo dejanje, če je to prepovedano po drugem zakonu ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi, ali pa če bi sprejem darila vplival ali ustvaril videz, da vpliva, na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog uradne osebe. Takšno darilo so zaposleni dolžni zavrniti.

ZIntPK v šestem odstavku 30. člena določa, da subjekti javnega sektorja, kamor sodijo tudi subjekti s področja vzgoje in izobraževanja, vodijo seznam prejetih daril, ki vsebuje podatke o vrsti, ocenjeni vrednosti darila, darovalcu in drugih okoliščinah izročitve darila, pri čemer se v seznam daril vpisujejo le podatki o darilih, katerih vrednost presega 50 evrov. Subjekti javnega sektorja so seznam daril za uradne osebe dolžni posredovati Komisiji do 31. marca za preteklo leto prek elektronskega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Komisije.

Omejitve v zvezi s sprejemanjem daril ob koncu šolskega leta
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar