Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poziv Komisije novoizvoljenim funkcionarjem (poslancem) k spoštovanju določb o nezdružljivosti funkcij

Ob skorajšnji ustanovni seji novega državnega zbora v petek, 13. maja 2022, Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) zaradi preteklih zaznanih slabih praks pri upoštevanju določb o nezdružljivosti funkcij novoizvoljene poslance poziva k spoštovanju določb ustreznih zakonov. Za lažje sledenje obveznostim po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) Komisija objavlja tudi prenovljen Katalog obveznosti funkcionarjev v spletni obliki.

Poslanci so dolžni slediti določbam o nezdružljivosti funkcij ter prepovedi članstva in dejavnosti po Zakonu o poslancih (ZPos). Za primere, ki jih ZPos ne ureja, pa veljajo določbe ZIntPK, ki urejajo prepoved opravljanja poklicne in druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi, ob opravljanju poklicne javne funkcije. ZIntPK za poklicne funkcionarje določa tudi prepoved članstva in dejavnosti ob javni funkciji, pri čemer se prepoved nanaša na članstvo v organih upravljanja, nadzora ali zastopanja določenih subjektov javnega sektorja, kakor tudi zasebnega prava.

Zaradi v preteklosti zaznanih slabih praks pri spoštovanju določb instituta o nezdružljivosti funkcij v ZIntPK Komisija poudarja, da je njegov namen predvsem neodvisno izpolnjevanje ustavno in zakonsko določenih funkcij, preprečevanje koncentracije različnih funkcij v eni in isti osebi ter preprečevanje nastanka okoliščin nasprotja interesov.

Komisija ob tem opozarja tudi, da so funkcionarji dolžni v zakonskem roku od izvolitve oziroma po potrditvi mandata prenehati opravljati dejavnost oziroma funkcijo, ki je nezdružljiva z njihovo novo funkcijo, oziroma podati odstopno izjavo oziroma zahtevo za razrešitev morebitnega članstva v organih, katerih članstvo po ZIntPK ni združljivo z opravljanjem njihove nove funkcije.

Prenovljen spletni Katalog obveznosti funkcionarjev

Z namenom enostavnejšega spremljanja zadolžitev funkcionarjev – tako s področja nezdružljivosti funkcij kot drugih institutov, ki jih ureja ZIntPK (nasprotje interesov, lobiranje, omejitve poslovanja, prijava premoženjskega stanja, omejitve pri sprejemanju daril idr. –  smo na spletni strani Komisije objavili tudi prenovljen, pregleden in prvič digitaliziran Katalog obveznosti funkcionarjev. Nova funkcionalnost spustnega menija bo novim in nekdanjim funkcionarjem (poslancem, ministrom, predstavnikom lokalnih skupnosti idr.) omogočila, da kadarkoli enostavno preverijo svoje obveznosti ter se v skladu z njimi ustrezno odzovejo. Njihove dolžnosti pa bo lahko sproti preverjala tudi širša javnost.

Komisija ob tej priložnosti ponovno poziva vse, ki bi morali javnosti predstavljati zgled, naj upoštevajo vse določbe ZIntPK in naj s svojimi ravnanji skrbijo za to, da bo integriteta postala standard v slovenskem političnem prostoru.

Več informacij:
Maša Jesenšek: 051 608 240,
Iva Gruden: 040 252 405

Poziv Komisije novoizvoljenim funkcionarjem (poslancem) k spoštovanju določb o nezdružljivosti funkcij
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar