Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Objavljen prenovljen Katalog obveznosti funkcionarjev – infopaket

Na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije je objavljen prenovljen, pregleden in digitaliziran Katalog obveznosti funkcionarjev, ki jim jih nalaga Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Katalog so pred tem zavezanci ob nastopu funkcije prejemali v fizični, tiskani obliki. Z novo funkcionalnostjo v obliki spustnega menija se bodo zdajšnji in nekdanji funkcionarji (poslanci, ministri, predsednik vlade, župani ipd.) lahko enostavno seznanili s svojimi zakonskimi obveznostmi po ZIntPK in roki za njihovo izpolnitev, prav tako bo lahko njihove dolžnosti sproti preverjala širša javnost. Katalog obveznosti oz. krajše Infopaket je velik doprinos k enostavnejšemu spremljanju zadolžitev funkcionarjev po ZIntPK.

Katalog je zasnovan v obliki spustnega menija, ki glede na izbiro funkcije oz. funkcionarja prikaže pripadajoče obveznosti po večini institutov ZIntPK. Uporabno orodje služi funkcionarjem kot pomoč pri prvih korakih na novih položajih ali po odhodu z njih. Podrobno obrazloži obveznosti v povezavi s prijavljanjem lobističnih stikov, poročanjem o premoženjskem stanju, omejitvami poslovanja, nasprotjem interesov, nezdružljivostjo funkcij, opravljanjem dodatnih dejavnosti in darili.

Obveznosti se med vrstami funkcionarjev do neke mere razlikujejo, zato je iskanje po vrsti funkcionarja najpriročnejša pot do pridobitve relevantnih informacij. Pri tem poudarjamo, da ureditve v ZIntPK funkcionarji uporabljajo, ko za določeno kategorijo poklicnih funkcionarjev posameznega področja ne ureja drug, specialnejši zakon (npr. Zakon o poslancih). Takrat torej tudi ne velja besedilo, zapisano v katalogu obveznosti, temveč veljajo določbe zakona, ki ureja njihovo področje dela/funkcijo. Če specialni/področni zakon usmerja tudi na uporabo drugega zakona, se poleg specialnega zakona v primerih, ki jih ta ne ureja, uporabljajo določbe ZIntPK.

Primer: s klikom na funkcijo – izbiro Minister se odpre sedem polj z instituti, s klikom na posamezen institut pa se podrobno izpišejo opis instituta, funkcionarjeve obveznosti, izjeme ter pravna podlaga in sankcije v zvezi z njim. Slikovna ponazoritev:

Posnetek zaslona: spustni meni Kataloga obveznosti funkcionarjev
Posnetek zaslona: spustni meni Kataloga obveznosti funkcionarjev
Posnetek zaslona: prikaz institutov po ZIntPK glede na izbrano funkcijo
Posnetek zaslona: prikaz institutov po ZIntPK glede na izbrano funkcijo
Posnetek zaslona: podrobnejši izpis vsebine po posameznem institutu glede na izbrano funkcijo

Teh sedem institutov je vključenih v prikazu pri izbiri katerega koli funkcionarja. To velja tudi za nekdanje funkcionarje, ki so prav tako vključeni v spustnem meniju, saj zanje kljub prenehanju funkcije še vedno veljajo nekatere določbe ZIntPK. Slikovna ponazoritev:

Posnetek zaslona: prikaz obveznosti po ZIntPK za nekdanje funkcionarje
Posnetek zaslona: prikaz obveznosti po ZIntPK za nekdanje funkcionarje

Z uporabo novega, digitaliziranega kataloga obveznosti na Komisiji pričakujemo, da bo sledenje določbam ZIntPK za zavezance lažje, preglednejše, dostopnejše in enostavnejše, kot je bilo to sicer v prejšnjih, tiskanih izvedbah, ter na voljo širšemu krogu uporabnikov. Vsebina je dostopna z minimalnim številom klikov, seznanjanje z njo pa tako kar se da časovno varčno. Na ta način želimo zmanjšati priložnosti uhajanja in obhajanja informacij, ki bodo pomembno prispevale k lažjemu vzdrževanju visokega standarda integritetnih vodij, kakršnega so si kandidati zastavili v predvolilnem obdobju, tudi v obdobju po njem. Ob tem na Komisiji, ki je dolžna spremljati izpolnjevanje obveznosti funkcionarjev po ZIntPK, dodajamo, da zato za izgovor o nepoznavanju določb – čemur lahko sledi tudi (finančno) sankcioniranje – praktično ne bo prostora, tako kot ga ni za toleranco do korupcije.

Objavljen prenovljen Katalog obveznosti funkcionarjev – infopaket
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar