Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija danes na dveh usposabljanjih – o integritetnem vodji in o korupciji v zdravstvu

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes v okviru svojih preventivnih dejavnosti izvedla dve usposabljanji na daljavo. V sodelovanju s Fakulteto za varnostne vede je nadzornik višji svetnik v Službi za nadzor pri Komisiji Mirjan Hren pripravil usposabljanje na temo korupcije v zdravstvu, za vodje v javni upravi pa predsednik Komisije dr. Robert Šumi usposabljanje na temo plačnega sistema javnega sektorja in integritete vodje.

Mirjan Hren je usposabljanje na temo korupcije v zdravstvu izvedel za 80 udeležencev. Ob konkretnih primerih je podrobno predstavil okoliščine, ki nakazujejo možne nezakonitosti pri nabavi medicinske opreme in zdravil. V okviru usposabljanja je udeležencem predstavil, kako poteka prodaja oziroma nabava medicinske opreme in medicinskih pripomočkov na slovenskem trgu ter tveganja, ki spremljajo posamezne faze tega postopka. V nadaljevanju je pojasnil, kakšna korupcijska tveganja spremljajo postopke podeljevanja koncesij. Ob zaključku je udeležencem ponudil razmislek, kako izboljšati slovenski zdravstveni sistem in zmanjšati naslovljena korupcijska tveganja.

Posnetek zaslona: Mirjan Hren, nadzornik višji svetnik v Službi za nadzor

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi je 30 udeležencem usposabljanja spregovoril o integriteti, korupciji in profesionalizmu. Poudaril je pomen vodenja z zgledom oziroma etičnega vodenja, ki skupaj z zakonitostjo in strokovnostjo ter pogumom in odločnostjo predstavlja profesionalizem, h kateremu bi morali stremeti vsi. Izpostavil je pomen integritete, pri čemer je visoka stopnja integritete temelj etičnega in profesionalnega ravnanja, etično ravnanje in profesionalizem pa sta temelj družbeno odgovorne organizacije.

Posnetek zaslona: dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, o integritetnem vodenju
Posnetek zaslona: dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, o integritetnem vodenju

Usposabljanji sta bili še dva v nizu dogodkov, ki jih kot del preventivnih dejavnosti Komisije redno izvajamo za vse zainteresirane tako v javnem kot zasebnem sektorju. Več o naših usposabljanjih je na tej spletni povezavi.

Komisija danes na dveh usposabljanjih – o integritetnem vodji in o korupciji v zdravstvu
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar