Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kršitev integritete ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v okviru preiskav, povezanih z nabavami zaščitne opreme pri dobavitelju genEplanet diagnostika, d. o. o., ugotovila kršitev integritete ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. Ugotovitve so pravnomočne.

Komisija je v preiskavi opravila razgovore z obravnavano osebo in pričami ter celovito preverila vse okoliščine ravnanj z začetka epidemije. Na podlagi vseh relevantnih dejstev je senat Komisije odločil, da so ugotovljene nepravilnosti takšne, da je šlo za kršitev integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je 18. 3. 2020 v telefonskem pogovoru tedanjemu direktorju Zavoda RS za blagovne rezerve (ZRSBR) Antonu Zakrajšku dal navodila, da ZRSBR izvede plačilo 100-odstotnega avansa po pogodbi, sklenjeni med ZRSBR in družbo genEplanet diagnostika, d. o. o., za nakup ventilatorjev. S tem je minister neutemeljeno posegel in vplival na delo ZRSBR, povzročil, da je bil določen ponudnik privilegiran (ostalim ponudnikom takšna obravnava ni bila omogočena), in presegel svoje pristojnosti. Minister namreč ni imel pristojnosti, da bi direktorju ZRSBR dajal navodila glede konkretnih plačil pri izvedbi konkretnih poslov. Kot se je potrdilo v preiskavi, pa tedanji direktor ZRSBR brez izrecnega naročila ministra 100-odstotnega avansa ob zgolj 50-odstotni garanciji družbe genEplanet ne bi izplačal.

Opisano ravnanje je v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo ministra ter predstavlja kršitev integritete, ki jo 3. točka 4. člena ZIntPK opredeljuje kot »pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi«.

Niso bili zagotovljeni niti minimalni standardi javnega naročanja

Tudi v tem postopku je Komisija upoštevala resnost in izrednost situacije, v kateri je bilo treba ravnati hitro in učinkovito ter je nujnost dobave zaščitnih sredstev narekovala tudi način izvedbe postopkov. Prav tako Komisija razume, da so v takšnih okoliščinah različni državni organi v postopkih pomagali ZRSBR, ki mu je bila dodeljena pristojnost za nabave zaščitne opreme. Vendar pa je v času izrednih razmer, ki omogočajo večjo možnost morebitnih zlorab, treba na vsebino pomoči gledati restriktivno, saj ta ne bi smela predstavljati posega v postopke odločanja. Tudi v takšnih razmerah je treba ravnati odgovorno, transparentno in z visoko stopnjo integritete, pri čemer je ključno, da so v skladu z načelom enakopravnosti vsi ponudniki obravnavani na enak način.

V konkretnem primeru pa je bil določen ponudnik privilegiran. Zaradi tega v postopkih, ki so bili zaradi nujnosti že tako izvedeni na najmanj transparenten način, niso bili zagotovljeni niti minimalni standardi javnega naročanja. Komisija opozarja, da se s takšnimi ravnanji izniči načelo enakopravnosti in namen pravno reguliranih postopkov, ki naj bi zagotavljali objektivno presojo, krepijo pa se klientelizem, korupcijska tveganja in netransparentno odločanje v tovrstnih postopkih.

 Četudi bi bil namen konkretnega ravnanja ministra zgolj zagotavljanje čim hitrejše dobave nujnih medicinskih pripomočkov, pa je bilo to storjeno na neprimeren način. Minister bi lahko direktorju ZRSBR posredoval informacije o odobritvi bančne garancije, a bi se moral vzdržati podajanja kakršnihkoli navodil glede dejanj, ki so bila v izključni pristojnosti ZRSBR. Če je minister menil, da je ZRSBR pri nabavah zaščitne opreme neučinkovit, bi lahko predlagal Vladi RS, da za vodenje teh postopkov pooblasti drug organ.

Z namenom vzpostavitve ustreznih standardov delovanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje Komisija v nadaljevanju objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v celoti, skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe, kot to določa 6. odstavek 11. člena ZIntPK (javna objava po preteku roka za vložitev upravnega spora). Obravnavana oseba upravnega spora ni sprožila, zato so ugotovitve pravnomočne.

Objava_06216-11-2020-40_Ugotovitve
Objava_06216-11-2020-37_Izjasnitev

Kršitev integritete ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar